Allmän information:

Minst två och högst fyra ledare ska bo tillsammans med laget på våra förläggningar och ansvarar för ordning och kontakt med cuparrangörerna. Samtliga personer som skall bo på våra skolor måste lösa deltagaravgifter.

På lagsidan i Cupmanager framgår det var laget skall bo under turneringen. OBSERVERA att storleken på sovsalen/boendet baseras på antalet förbokade och betalda deltagaravgifter (Per den 15 april). Utrymmet per deltagare är beräknat för en maxbredd om 90 centimeter/madrass.

Det finns ingen möjlighet att byta sovsal om tilläggsbetalningar gjorts efter 15 april eller vid incheckning.

Grovstädning:

Alla boende på våra förläggningar är ansvariga för avslutande grovstädning av sitt/sina rum. Kontakta platschef för besiktning innan avfärd.

Vid utebliven städning eller Ej återlämnade nycklar:

Vi kommer från och med i år att fakturera Er Förening för de faktiska kostnaderna för utebliven städning eller framtagning av nya nycklar. Vi tvingas tyvärr till detta på grund av att vissa lag åkt ifrån våra anläggningar utan att grovstäda sina rum eller att de glömt lämna tillbaka utkvitterade nycklar.

Vi vill med detta förmå lagen att stanna på förläggningen tills avsyning av rummet tillsammans med ansvarig platschef skett.

Rummet skall lämnas i det skick det var vid ankomst.

Inför cupen:

Arrangera så att någon ansvarig för laget noga följer Storsjöcupens hemsida veckorna före cupstart. Där kan Ni då kontrollera om alla lagets uppgifter stämmer. Det kan gälla boende, tröjfärg beställningar av extra nätter, extra måltider, hämtning vid ankomst, m m.

Internet:

Informera alla intresserade om vår hemsida www. storsjocupen.se

Måltider för de lag som köpt A-boende (Boende på skola), serveras på våra förläggningar från och med middag på tisdag till och med lunch på lördag, totalt 12 måltider :

Frukost 06.30- 09.00, lunch 11.00- 14.00, middag 16.30- 19.00.

Ordningsregler:

För att göra Er vistelse i Östersund trivsam för alla parter gäller följande:

· För ordningen i förläggningen och i övrigt ansvarar respektive ledare. Minst en ledare skall bo tillsammans med deltagarna.

· Medverka till att vi kan hålla de i programmet angivna tiderna.

· Respektera utsatt tid för tystnad kl 23.00.

· I händelse av sjukdom eller olycksfall kontaktar Du plan- respektive förläggningsansvariga funktionärer.

· I matsalen ser Du till att alla uppträder lugnt och städat, respekterar köbildning, plockar bort disk mm.

· All åverkan på material och inredning ersätts av den som orsakat skadan, alternativt av ansvarig ledare.

· Grovstädning av förläggningen skall göras av respektive lag. Detta skall göras innan ni lämnar förläggningen. Städmaterial utkvitteras vid förläggningssekretariatet. Besiktning av utförd städning sker innan avfärd.

· Medverka till att alla uppträder prydligt och sportsligt mot övriga. Då ger Du Din idrott, förening och Ditt distrikt och land god PR och vi får möjlighet att ordna Storsjöcupen även i framtiden.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN!