Tävlingsbestämmelser Storsjöcupen 2024 

§ 1. Spelregler 

● Storsjöcupen spelas efter FIFA:s regler i tillämpliga delar och SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser. 

● Lagen förväntas tolka och efterfölja tävlingsbestämmelserna till förmån för sunt förnuft och Fair Games. Vid eventuella tveksamheter/oklarheter så kommer tävlingsledningen att tolka och besluta utifrån detta perspektiv. 

● Deltagande lag måste tillhöra en förening eller en akademi som är registrerad hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollförbund. I de länder där skolfotboll är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den förening de tävlar för enligt sitt nationsförbunds regler 

● Det är inte tillåtet att låna spelare från annan förening endast för Storsjöcupen, om inte föreningarnas distrikt (krets) godkänt detta i särskilt beslut, som måste kunna uppvisas. Sådana kombinerade lag godkänns endast                                                                                                                      

-  då lag redan tidigare har ansökt om, och blivit godkänt av sitt distriktsförbund/sin krets före säsongens start                                                 

- då ansökan om Kombinerat lag inkommit till Storsjöcupen - VIA ER LAGSIDA - senast 1 maj . Beslut/godkännande kommer inom en vecka. Ansökan skickas som meddelande på er lagsida (www.storsjocupen.se) med orsak till ansökan angivet. 

● Alla spelare ska bära deltagarband för att få spela match. Upptäcks sådant fel ska detta påpekas för domare. Obehörig spelare leder till förlust av match 

● Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning,tider och spelplaner.

§ 2. Tävlingsform 

● Lagen indelas i grupper, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. 

● Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1.Målskillnad 

2.Högst antal gjorda mål                                                                                      

3. Resultat i inbördes möte mellan lagen som ligger lika

4.Vad gäller plats 2-5, resultat mot gruppsegraren

5.Lottning 

● Slutspel 

-  De två främst placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. Oavgjorda matcher i slutspel avgörs genom straffsparkstävling enligt FIFA:s regler. 

§ 3. Åldersklasser 2024 

● Pojkar 17 Pojkar födda 1/1-07 och senare (Pojkar 17 - 11 mot 11) 

● Pojkar 16 Pojkar födda 1/1-08 och senare (Pojkar 16 - 11 mot 11) 

● Pojkar 15 Pojkar födda 1/1-09 och senare (Pojkar 15 - 11 mot 11) 

● Pojkar 14 Pojkar födda 1/1-10 och senare (Pojkar 14 - 9 mot 9) 

● Pojkar 13 Pojkar födda 1/1-11 och senare (Pojkar 13 – 9 mot 9) 

● Pojkar 12 Pojkar födda 1/1-12 och senare (Pojkar 12 – 7 mot 7) 

● Pojkar 11 Pojkar födda 1/1 -13 (Pojkar 11 – 7 mot 7) 

● Flickor 17 Flickor födda 1/1-07 och senare (Flickor 17 - 11 mot 11) 

● Flickor 16 Flickor födda 1/1-08 och senare (Flickor 16 - 11 mot 11) 

● Flickor 15 Flickor födda 1/1-09 och senare (Flickor 15 - 11 mot 11) 

● Flickor 14 Flickor födda 1/1-10 och senare (Flickor 14 - 9 mot 9) 

● Flickor 13 Flickor födda 1/1-11 och senare (Flickor 13 – 9 mot 9) 

● Flickor 12 Flickor födda 1/1-12 och senare (Flickor 12 – 7 mot 7) 

● Flickor 11 Flickor födda 1/1-13 och senare (Flickor 11 – 7 mot 7)

● Paratrophy (separata regler) 

§ 4. Speltider 

● Gruppspel:  2 * 25 minuter 

● Slutspelasmatcher: 2 * 25 minuter plus eventuella straffar 

Observera att det inte spelas några förlängningar i Storsjöcupen 

§ 5. Antal spelare och avbytare 

● Utbytta spelare får återinsättas i spelet. 

● Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. 

● Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. 

● Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort). 

§ 6. Totalspelarförteckning (TSF) och laguppställningar 

● Totalspelarförteckning färdigställs på www.storsjocupen.se, senast söndag 16 juni. 

● Spelare som inte finns med på lagets eller lag med lagrelations totalspelarförteckning får inte spela för laget. Om detta sker kommer laget att förlora matchen med 0-5 

● Ändringar/tillägg i Totalspelarförteckning kan göras fram till första matchens start i Tävlingssekretariat mot en kostnad på 300 kronor per ändring plus eventuell deltagaravgift. Senare tillägg kostar 500 kronor per ändring plus eventuell deltagaravgift 

● Ingen spelare får stå på två lags Totalspelarförteckning eller laguppställning i samma tävlingsklass, oavsett om det ena laget är utslaget. Detta innebär att en spelare ej kan delta i två olika lag i samma tävlingsklass. Flickor kan dock stå på pojklags Totalspelarförteckning i samma ålder. 

● Samtliga spelare skall kunna legitimera sig med fotolegitimation (pass, körkort, officiell id-handling) vid förfrågan. 

● OBS - Nyhet! För varje match så ska lagen lämna in laguppställning för respektive match via cupmanager. Detta ska vara gjort senast 15 minuter innan matchstart 

§ 7. Dispenser 

● Regelverk och datum för dispenser kommer att uppdateras under hösten 

§ 8. Matchdetaljer 

Totalspelarförteckningen (TSF) gäller som laguppställning om inte laguppställning lämnats in för just den matchen 

- Spelarens nummer ska stämma överens med TSF eller laguppställning

- Stickprovskontroll av laguppställning, och ålder sker vid ett antal slumpmässigt utvalda matcher. 

- Samtliga ledare (maximalt 6) ska skrivas på Totalspelarförteckningen och ska vara anmälda och betalda för. 

- Ändringar i Totalspelarförteckningen (t ex tröjnummerändring etc) kan göras via cupmanager till senast 15 minuter innan match. Laguppställning behöver ej skrivas ut. 

Speldräkter 

- Samtliga matchdräkter ska vara numrerade 

- Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. 

- “Bortalaget” byter speldräkt/använder västar vid behov 

● Vid match 

- Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen. 

- Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. 

● Bollar och mål 

- Åldrarna 11,12 och 13 spelar med bollstorlek 4 

- Åldrarna 14,15 och 16 samt Paratrophy spelar med bollstorlek 5 

- 9 mot 9 spelas med 9 mot 9 mål där sådana finns (se info på vår hemsida på aktuell plan) 

- Om ej 9 mot 9 mål finns, så spelas: 

● P13 och F13 med 7 mot 7 mål och

● P14 och F14 spelas med 11 mot 11 mål 

§ 9. 7 mot 7 

● Klasserna, P11, P12, F11 och F12 spelar 7 mot 7. 

● Offsideregeln tillämpas ej i 7 mot 7. 

● Varning, utvisning och regel om målchansutvisning gäller ej utan domaren löser uppkommen situation i dialog med spelare och/eller ledare.Endast vid undantagsfall tillämpas varning och utvisning. Vid utvisning så får laget ersätta med annan spelare 

● Samtliga ovanstående klasser spelar med Retreatlinje.                               -  Vid målvaktsutkast eller när målvakten fångar bollen i spel ska andra laget backa till retreatlinjen och stanna där tills bollen har lämnat målvaktens händer. När målvaktsutkast dömts efter att bollen passerat kortlinjen är bollen i spel när den lämnar straffområdet. Det andra laget måste stanna vid retreatlinjen tills bollen lämnar straffområdet. Spelet sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen. Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med föttern 

● Paratrophy spelas med separata regler

- 7 mot 7

- Ingen offside

- Ingen retreatregel

- Inga glidtacklingar

- Varningar, dock ej ackumulerade 

- Vid boll som går ut över kortlinjen ("död" boll) får inte målvakten kasta eller skjuta bollen över halva planen. 

§ 10.  9 mot 9 

●  Klasserna F13, F14, P13 och P14 spelar 9 mot 9.

●  Samma regler som i 11 mot 11 tillämpas i alla möjliga delar. Inspark slås på valfritt ställe i straffområdet. Motståndarna ska ta 9 meters avstånd från straffområdeslinjen  

●   Planstorleken regleras efter SvFFs beskrivning av 

- Stor 9 mot 9, eller som planen är ritad för F14 och P14 

- Liten 9 mot 9, eller som planen är ritad för F13 och P13 

§ 11. Domare 

 Assisterande domare (AD) används i vissa matcher 

 Turneringens domaransvariga finns tillgängliga i domartältet på Sportfältet. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit 

§ 12. Tävlingsjury 

● Tävlingsjuryn består av representanter för domarna och tävlingsledningen. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas. 

●  Storsjöcupen Fair Games. Fair Play-utmärkelser delas ut till lag, spelare, ledare och föräldragrupper som utmärker sig i särskilt positiv anda. 

§ 13. Protester och bestraffningar 

● Protester ska lämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet på Sportfältet av ansvarig ledare senast 60 minuter efter matchen avslutats.

- Protestavgift (1000 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.     

- Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut åtgärdas ej 

● Utvisningar och varningar

- Utvisad spelare stängs automatiskt av följande match i samma tävlingsklass. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.  

- Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning. Denna avstängning gäller samtliga klasser. 

- Lindrig utvisning (2 gula kort) & målchansutvisning = 1 match avstängning i samma tävlingsklass.

- Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Det gäller även vid flera matchers avstängning.Varningar (gula kort) ackumuleras ej. 

- Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.                             

- OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därför förlorar laget matchen med 0-3.  

§ 14. Walk Over och avbruten match 

● Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivanden eller vid avsiktlig W.O kan lag uteslutas ur turneringen. 

● Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas   

§ 15. Ordningsföreskrifter 

● På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse och andra brott mot ordningsföreskrifter 

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.