Gångväg bakom Furuparken fram till Storfjällsvägen som man korsar, upp till höger genom bostadsområdet till Fjällängskolan. Ta gångvägen bakom Fjällängskolan mot Odensala. Passera under Fäbodleden och efter c:a 250 meter ta sedan gångvägen till vänster som leder till vårt Cuptorg/Sportfältet. Distans 2 km.

Gångväg bakom Furuparken fram till Storfjällsvägen som man korsar, upp till höger genom bostadsområde till Fjällängskolan. Ta gångvägen bakom Fjällängskolan mot Odensala. Efter c:a 250 meter kommer en 4-vägs korsning på cykel- gångväg, sväng vänster och gå ner mot Storfjällsvägen, sväng upp till gångvägen som följer Storfjällsvägen och följ denna väg tills ni kommer fram till vårt Cuptorg/Sportfält. Distans 2 km.

Denna gångväg som går från Furuparken efter Opevägen fram till övergångstället som korsar Opevägen där det även ligger några företagshus på vänstersida, sväng av till höger vid övergångsställetoch fortsätt vidare gångvägen upp mot Torvalla. Efter gångtunneln som går under Storfjällsvägen tar ni av vänster upp på gångvägen som följer Storsfjällsvägen och som sedan leder er vidare mot vårt Cuptorg/Sportfält. Distans 1,8 km.

Från Furuparken vidare efter Opevägen fram till där gångvägen korsar Fäbodleden. Gå vidare Opevägen över Fäbodleden och 150 meter senare svänger ni upp gångvägen till höger som leder upp till vårt Cuptorg/Sportfält. Distans 1,88 km.