Boende

Att bo på skola:

Minimum två och maximalt fyra ledare ska bo tillsammans med laget på våra förläggningar och ansvarar för ordning och kontakt med våra skolvärdar. Samtliga som bor på våra skolor ska lösa en deltagaravgift och lösa ut ett cupband som ska bäras runt handleden under hela vistelsen.

På er lagsida kommer det att stå vart ert lag ska bo under turneringen. Detta publiceras så snart utplaceringen av alla lag är klar. Observera att storleken på sovsalen baseras på antalet förbokade och betalda deltagaravgifter. Utrymmet per deltagare är beräknat på en maxbredd om 90 centimeter per madrass.

Alla boende på våra förläggningar är ansvariga för en avslutande grovstädning av sin sovsal innan utcheckning. En slutbesiktning görs av våra skolvärdar i samband med utcheckningen. Vid eventuell utebliven städning eller ej återlämnade nycklar kommer Storsjöcupen att fakturera er förening för de faktiska kostnaderna. Vi vill med detta förmå lagen att lämna förläggningarna i samma skick som vid ankomst.

Se till att ansvariga för laget kontrollerar så att alla uppgifter för laget stämmer på er lagsida.

Ordningsregler:

För att göra er vistelse i Östersund trivsam för alla gäller följande.

✔ Respektive ledare ansvarar för ordningen på förläggningen.

✔ Det är strängt förbjudet att förtära alkohol på förläggningen samt i anslutning till anläggningen.

✔ Tystnad gäller på alla förläggningar mellan 23.00–06.00.

✔ I händelse av sjukdom eller olycksfall kontaktar du skolvärdarna och planvärdarna.

✔ I matsalen ser du till att alla uppträder lugnt och städat, respekterar köbildning och plockar bort efter sig.

✔ All åverkan på material och inredning ersätts av den förening som orsakat skadan.

✔ Grovstädning ska göras av respektive lag innan utcheckning.

✔ Medverka till att alla uppträder vänligt och med respekt mot övriga på anläggningen.

Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar på skolan!