Betalning av avgifter

De sista åren har vissa klasser fyllts upp redan i januari/februari och lag som ej betalat in hamnat på väntelista, trots att de anmält laget tidigt.Om vi måste sätta ett streck för antalet deltagande lag i hela Storsjöcupen eller i en enskild klass är det alltså när anmälningsavgiften finns på vårt konto som avgör.


  • Force Majeure:

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

Anmälningsavgift:

Sista anmälningsdag är den 12/2 2021 (Med reservation för att vissa klasser kan ha fyllts upp vid ett tidigare datum än så).

Sista betalningsdag för anmälningsavgifter att betalas till våra konton är också den 12/2 2021. Anmälningsavgiften skall vara registrerad på våra konton senast 19/2 2021 annars riskerar laget att strykas till årets cup.

Deltagaravgifter:

Sista betalningsdag för att betala in deltagaravgifter för spelare och ledare är den 16/4 2021. Deltagaravgifterna skall finnas registrerade på våra konton senast 23/4 2021, annars riskerar laget att strykas ifrån årets cup.

Det går alltid att komplettera med enstaka deltagarkort senare under maj-juni 2021.

Vid betalning så skall ID nummer som Ni fått vid anmälan användas, samt även vad betalningen gäller.

Återbud:

Vid återbud (trekking) senast 1:a mars betalas alla avgifter tillbaka.

Vid återbud efter 1:a mars betalas inte anmälningsavgift tillbaka. Vid återbud efter 23/4 behåller vi anmälningsavgiften samt 2.500:- av deltagaravgifterna.

Vid återbud efter 1:a juni, betalas inga avgifter tillbaka.

Adress till cupen:
Föreningen Storsjöcupen
Klövervägen 4
831 62 Östersund

SVERIGE
Plusgiro: (Vid betalningar inom Sverige)
443 43 80-4
Bankgiro: (Vid betalningar inom Sverige)
5924-6801
Adress till vår Bank:
Nordea
105 71 Stockholm
SVERIGE

VID betalningar ifrån utlandet, ex Norge skall BIC kod och IBAN nummer användas:

Det tar några dagar för gränsöverskridande betalningar att komma fram till oss, och Vi sänder betalningsbekräftelse efter att betalningen lagts in i vårt tävlingsprogram

Nordea-Plusgiro:
Vår BIC-kod till Plusgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)
NDEASESS
Vårt IBAN till Plusgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)
SE06 9500 0099 6034 4434 3804

Eller betala till vårt bankgiro nedan:


Swedbank-Bankgiro:
Vår BIC-kod till Bankgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)
SWEDSESS
Vårt IBAN till Bankgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)
SE45 8000 0814 7197 4766 2543

Tillbakadragning/Trekking:*
Vid eventuell tillbakabetalning ifrån cupen vid strykning ”trekking” inom tidsramar mm så måste vi veta följande för att återbetalning skall kunna ske:

Till vilken förening
Till Vilket lag
Kontaktperson
Adress till föreningen
Namn och adress till Banken
BIC-kod
IBAN

Ekonomiansvarig:

Örjan Wikström
(ekonomi@storsjocupen.se)
070-366 09 01
Trönder-Afvisa Svensk Cater Mittmedia Länsförsäkringar Ramirent Östersunds kommun Adidas ICA Supermarket Gruppen Stadium