Anmälningsavgifter:
Allt betalt
Några betalade
Inga betalade

Tabell med anmälda lag

Förening Klass Lagnamn Betalstatus
Alnö IF Flickor 11 Alnö IF Allt betalt
Astor FK Pojkar 13 Astor FK Allt betalt
Astor FK Pojkar 14 Astor FK Inga betalade
Bangsund IL Pojkar 16 Bangsund IL Allt betalt
Beitstad/Fölling Pojkar 13 Beitstad/Fölling Inga betalade
Beitstad/Fölling/Kvam Pojkar 14 Beitstad/Fölling/Kvam Allt betalt
Beitstad FK Pojkar 12 Beitstad FK Inga betalade
Beitstad FK Flickor 14 Beitstad FK Allt betalt
Bergs IK Flickor 12 Bergs IK Allt betalt
Bergs IK Flickor 14 Bergs IK Allt betalt
Bergs IK Flickor 16 Bergs IK Allt betalt
Brekken IL Pojkar 14 Brekken IL Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 11 Brunflo FK 2 Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 11 Brunflo FK 1 Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 12 Brunflo FK 2 Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 12 Brunflo FK 1 Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 14 Brunflo FK Allt betalt
Brunflo FK Pojkar 16 Brunflo FK Allt betalt
Brunflo FK Flickor 11 Brunflo FK Allt betalt
Brunflo FK Flickor 13 Brunflo FK Allt betalt
Brunflo FK Flickor 14 Brunflo FK Allt betalt
Brunflo FK Flickor 16 Brunflo FK Allt betalt
Brönnöysund IL Pojkar 15 Brönnöysund IL Allt betalt
Brönnöysund IL Pojkar 16 Brönnöysund IL Allt betalt
Brönnöysund IL Flickor 13 Brönnöysund IL Allt betalt
Brönnöysund IL Flickor 14 Brönnöysund IL Allt betalt
Brönnöysund IL Flickor 15 Brönnöysund IL Allt betalt
Buvik IL Pojkar 12 Buvik IL 2 Allt betalt
Buvik IL Pojkar 12 Buvik IL 1 Allt betalt
Buvik IL Pojkar 14 Buvik IL Inga betalade
Byafossen IL Pojkar 11 Byafossen IL Allt betalt
Byafossen IL Pojkar 13 Byafossen IL Allt betalt
Byafossen IL Flickor 11 Byafossen IL Allt betalt
Byafossen IL Flickor 12 Byafossen IL Allt betalt
Byneset Pojkar 12 Byneset Inga betalade
Byneset Pojkar 13 Byneset 1 Allt betalt
Byneset Pojkar 13 Byneset 2 Allt betalt
Byneset Pojkar 16 Byneset Allt betalt
Byneset Flickor 11 Byneset Allt betalt
Byåsen IL Pojkar 12 Byåsen IL Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 11 Charlottenlund SK Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 12 Charlottenlund SK 1 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 12 Charlottenlund SK 2 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 13 Charlottenlund SK 2 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 13 Charlottenlund SK 3 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 13 Charlottenlund SK 1 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 13 Charlottenlund SK 4 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 14 Charlottenlund SK 1 Allt betalt
Charlottenlund SK Pojkar 16 Charlottenlund SK Allt betalt
Charlottenlund SK Flickor 13 Charlottenlund SK 1 Allt betalt
Charlottenlund SK Flickor 13 Charlottenlund SK 2 Allt betalt
Charlottenlund SK Flickor 14 Charlottenlund SK 1 Allt betalt
Charlottenlund SK Flickor 14 Charlottenlund SK 2 Allt betalt
Dahle/Nordlandet Pojkar 13 Dahle/Nordlandet 1 Allt betalt
Dahle/Nordlandet Pojkar 13 Dahle/Nordlandet 2 Allt betalt
Dahle/Nordlandet Flickor 15 Dahle/Nordlandet Allt betalt
Djurgårdens IF Pojkar 13 Djurgårdens IF Allt betalt
Egge IL Pojkar 11 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Pojkar 11 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Pojkar 12 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Pojkar 12 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Pojkar 13 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Pojkar 13 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Pojkar 14 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Pojkar 14 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Pojkar 15 Egge IL Allt betalt
Egge IL Pojkar 16 Egge IL Allt betalt
Egge IL Flickor 12 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Flickor 12 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Flickor 13 Egge IL 1 Allt betalt
Egge IL Flickor 13 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Flickor 15 Egge IL Inga betalade
Egge IL Flickor 15 Egge IL Inga betalade
Egge IL Flickor 15 Egge IL Inga betalade
Egge IL Flickor 16 Egge IL 2 Allt betalt
Egge IL Flickor 16 Egge IL 1 Allt betalt
Enskede IK Pojkar 13 Enskede IK Inga betalade
Flatås IL Pojkar 14 Flatås IL 1 Allt betalt
Flatås IL Pojkar 15 Flatås IL Allt betalt
Flatås IL Flickor 12 Flatås IL 1 Allt betalt
Flatås IL Flickor 13 Flatås IL Allt betalt
Flatås lL Pojkar 12 Flatås lL Inga betalade
Fosen FK Pojkar 11 Fosen FK 1 Allt betalt
Fosen FK Pojkar 11 Fosen FK 2 Allt betalt
Fosen FK Pojkar 12 Fosen FK 1 Allt betalt
Fosen FK Pojkar 12 Fosen FK 2 Allt betalt
Fosen FK Pojkar 13 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Pojkar 14 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Pojkar 15 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Pojkar 16 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Flickor 12 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Flickor 13 Fosen FK Allt betalt
Fosen FK Flickor 14 Fosen FK Allt betalt
Fram IL Pojkar 12 Fram IL 2 Inga betalade
Fram IL Pojkar 12 Fram IL 1 Allt betalt
Fram IL Pojkar 14 Fram IL Allt betalt
Fram IL Pojkar 16 Fram IL Inga betalade
Fram IL Flickor 12 Fram IL Allt betalt
Fram IL Flickor 13 Fram IL Allt betalt
Fram IL Flickor 14 Fram IL Allt betalt
Fram IL Flickor 14 Fram IL Inga betalade
Fram IL Flickor 15 Fram IL Allt betalt
Frei FK Pojkar 13 Frei FK 1 Allt betalt
Frei FK Pojkar 16 Frei FK Allt betalt
Frösö IF Pojkar 11 Frösö IF 2 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 11 Frösö IF 1 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 12 Frösö IF 2 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 12 Frösö IF 1 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 13 Frösö IF 1 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 13 Frösö IF 2 Allt betalt
Frösö IF Pojkar 14 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Pojkar 15 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Pojkar 16 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Flickor 11 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Flickor 12 Frösö IF 1 Allt betalt
Frösö IF Flickor 12 Frösö IF 2 Allt betalt
Frösö IF Flickor 13 Frösö IF 1 Allt betalt
Frösö IF Flickor 14 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Flickor 15 Frösö IF Allt betalt
Frösö IF Flickor 16 Frösö IF Allt betalt
Fölling/Kvam Flickor 12 Fölling/Kvam Allt betalt
Glimt Pojkar 12 Glimt Allt betalt
Grong IL Pojkar 14 Grong IL Allt betalt
Grong IL Flickor 15 Grong IL Allt betalt
Gråmyra Pojkar 11 Gråmyra Allt betalt
Gullvikmoen IL Pojkar 16 Gullvikmoen IL Allt betalt
Gullvikmoen IL Flickor 12 Gullvikmoen IL Inga betalade
Gullvikmoen IL Flickor 14 Gullvikmoen IL Allt betalt
Hegra/Skjelstadmark Flickor 13 Hegra/Skjelstadmark J13 Allt betalt
Hegra IL Pojkar 13 Hegra IL Allt betalt
Heimdal FK Pojkar 13 Heimdal FK 1 Allt betalt
Heimdal FK Pojkar 13 Heimdal FK 2 Allt betalt
Heimdal FK Pojkar 14 Heimdal FK Allt betalt
Heimdal FK Flickor 13 Heimdal FK Allt betalt
Henning IL Pojkar 11 Henning IL Allt betalt
Henning IL Pojkar 13 Henning IL Allt betalt
Henning IL Flickor 13 Henning IL Allt betalt
Hitra FK Pojkar 13 Hitra FK Allt betalt
Hitra FK Pojkar 14 Hitra FK Allt betalt
Hitra FK Pojkar 15 Hitra FK Allt betalt
Hitra FK Pojkar 16 Hitra FK Allt betalt
Hommelvik IL Paratrophy Hommelvik IL 2 Allt betalt
Hommelvik IL Paratrophy Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 12 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 12 Hommelvik IL 2 Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 13 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 13 Hommelvik IL 2 Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 15 Hommelvik IL Allt betalt
Hommelvik IL Pojkar 16 Hommelvik IL Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 11 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 12 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 13 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 14 Hommelvik IL 1 Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 15 Hommelvik IL Allt betalt
Hommelvik IL Flickor 16 Hommelvik IL Allt betalt
IFK Kyrktåsjö Pojkar 11 IFK Kyrktåsjö Inga betalade
IFK Kyrktåsjö Pojkar 14 IFK Kyrktåsjö Inga betalade
IFK Lit Pojkar 14 IFK Lit Allt betalt
IFK Viksjö Pojkar 15 IFK Viksjö Allt betalt
IFK Östersund Paratrophy IFK Östersund 2 Inga betalade
IFK Östersund Paratrophy IFK Östersund 1 Inga betalade
IFK Östersund Pojkar 11 IFK Östersund 1 Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 11 IFK Östersund 3 Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 11 IFK Östersund 2 Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 12 IFK Östersund 2 Inga betalade
IFK Östersund Pojkar 12 IFK Östersund 1 Inga betalade
IFK Östersund Pojkar 13 IFK Östersund Pro Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 13 IFK Östersund 1 Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 14 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 15 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 16 IFK Östersund 2 Allt betalt
IFK Östersund Pojkar 16 IFK Östersund 1 Allt betalt
IFK Östersund Flickor 11 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Flickor 12 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Flickor 13 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Flickor 15 IFK Östersund Allt betalt
IFK Östersund Flickor 16 IFK Östersund Allt betalt
IK Grand Bodö Flickor 16 IK Grand Bodö Allt betalt
IK Pandora FF Flickor 15 IK Pandora FF Inga betalade
IK Sätra Paratrophy IK Sätra 2 Allt betalt
IK Sätra Paratrophy IK Sätra 1 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 12 Inderöy IL 1 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 12 Inderöy IL 2 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 13 Inderöy IL Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 14 Inderöy IL 1 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 14 Inderöy IL 2 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 15 Inderöy IL Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 16 Inderöy IL 2 Allt betalt
Inderöy IL Pojkar 16 Inderöy IL 1 Allt betalt
Inderöy IL Flickor 14 Inderöy IL 1 Allt betalt
Inderöy IL Flickor 14 Inderöy IL 2 Allt betalt
Islingby IK Flickor 12 Islingby IK Allt betalt
Kattem IL Flickor 12 Kattem IL Allt betalt
Kattem IL Flickor 13 Kattem IL Allt betalt
Kattem IL Flickor 14 Kattem IL Allt betalt
KIL/Hemne Pojkar 13 KIL/Hemne Allt betalt
KIL/Hemne Flickor 14 Kil/Hemne 1 Allt betalt
Klebu IL Pojkar 14 Klebu IL 1 Allt betalt
Krokom Dvärsätts IF Pojkar 11 Krokom Dvärsätts IF Allt betalt
Krokom Dvärsätts IF Pojkar 12 Krokom Dvärsätts IF Allt betalt
Krokom Dvärsätts IF Pojkar 13 Krokom Dvärsätts IF Allt betalt
Krokom Dvärsätts IF Flickor 12 Krokom Dvärsätts IF Allt betalt
Krokom Dvärsätts IF Flickor 14 Krokom Dvärsätts IF Allt betalt
Kvam IL Pojkar 16 Kvam IL Allt betalt
Leinstrand IL Pojkar 11 Leinstrand IL Allt betalt
Leinstrand IL Pojkar 13 Leinstrand IL Allt betalt
Leksdal IL Pojkar 11 Leksdal IL Allt betalt
Leksvik IL Pojkar 13 Leksvik IL Allt betalt
Leksvik IL Pojkar 14 Leksvik IL Allt betalt
Leksvik IL Pojkar 16 Leksvik IL Allt betalt
Lierne IL Pojkar 12 Lierne IL Allt betalt
Lierne IL Pojkar 12 Lierne IL Allt betalt
Lierne IL Pojkar 14 Lierne IL Allt betalt
Lierne IL Pojkar 16 Lierne IL Allt betalt
Lierne IL Flickor 12 Lierne IL Allt betalt
Lierne IL Flickor 15 Lierne IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 12 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 12 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 13 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 14 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 15 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Pojkar 16 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Flickor 12 Lånke IL 1 Allt betalt
Lånke IL Flickor 12 Lånke IL 2 Allt betalt
Lånke IL Flickor 14 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Flickor 15 Lånke IL Allt betalt
Lånke IL Flickor 16 Lånke IL Inga betalade
Malvik IL Pojkar 14 Malvik IL 1 Allt betalt
Malvik IL Pojkar 14 Malvik IL 2 Inga betalade
Malvik IL Flickor 14 Malvik IL 2 Inga betalade
Malvik IL Flickor 14 Malvik IL 1 Allt betalt
Malvik IL Flickor 15 Malvik IL Allt betalt
Meldal FK Pojkar 13 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Pojkar 14 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Pojkar 15 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Pojkar 16 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Flickor 13 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Flickor 14 Meldal FK Allt betalt
Meldal FK Flickor 16 Meldal FK Allt betalt
Melhus IL Flickor 13 Melhus IL 1 Allt betalt
Melhus IL Flickor 14 Melhus IL Allt betalt
Melhus IL Flickor 15 Melhus IL Allt betalt
Mörsils IF Flickor 16 Mörsils IF Allt betalt
Namdalseid IL Flickor 12 Namdalseid IL Allt betalt
Namsos IL Pojkar 13 Namsos IL Allt betalt
Namsos IL Pojkar 13 Namsos IL Allt betalt
Namsos IL Pojkar 14 Namsos IL 2 Allt betalt
Namsos IL Pojkar 14 Namsos IL 1 Allt betalt
Namsos IL Pojkar 15 Namsos IL Allt betalt
Namsos IL Pojkar 16 Namsos IL 1 Allt betalt
Namsos IL Flickor 16 Namsos IL Allt betalt
Nardo FK Pojkar 12 Nardo FK 1 Allt betalt
Nardo FK Pojkar 12 Nardo FK 2 Allt betalt
Nardo FK Pojkar 14 Nardo FK 2 Allt betalt
Nardo FK Pojkar 14 Nardo FK 1 Allt betalt
Nardo FK Flickor 12 Nardo FK Inga betalade
Nardo FK Flickor 14 Nardo FK Inga betalade
Nardo FK Flickor 15 Nardo FK Allt betalt
National SK Pojkar 13 National SK 2 Allt betalt
National SK Pojkar 13 National SK 1 Allt betalt
National SK Flickor 12 National SK Allt betalt
Neset FK Pojkar 12 Neset FK Allt betalt
Neset FK Pojkar 13 Neset FK Allt betalt
Neset FK Pojkar 14 Neset FK Allt betalt
Neset FK Pojkar 16 Neset FK Allt betalt
Neset FK Flickor 12 Neset FK Allt betalt
Nessegutten SK Pojkar 13 Nessegutten SK Allt betalt
Nessegutten SK Pojkar 14 Nessegutten SK 1 Inga betalade
Nessegutten SK Flickor 13 Nessegutten SK Allt betalt
Nessegutten SK Flickor 14 Nessegutten SK Allt betalt
Nidelv IL Flickor 14 Nidelv IL Inga betalade
Norrtulls SK Pojkar 14 Norrtulls SK Allt betalt
Näldens IF Pojkar 11 Näldens IF Allt betalt
Offerdals IF Flickor 16 Offerdals IF Allt betalt
Ope IF Pojkar 11 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Pojkar 11 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Pojkar 12 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Pojkar 12 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Pojkar 12 Ope IF 3 Allt betalt
Ope IF Pojkar 13 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Pojkar 13 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Pojkar 14 Ope IF Allt betalt
Ope IF Pojkar 15 Ope IF Allt betalt
Ope IF Pojkar 16 Ope IF Allt betalt
Ope IF Flickor 11 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Flickor 11 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Flickor 12 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Flickor 12 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Flickor 13 Ope IF Allt betalt
Ope IF Flickor 14 Ope IF 2 Allt betalt
Ope IF Flickor 14 Ope IF 1 Allt betalt
Ope IF Flickor 15 Ope IF Allt betalt
Ope IF Flickor 16 Ope IF Allt betalt
Orkanger IF Flickor 13 Orkanger IF Allt betalt
Orkanger IF Flickor 15 Orkanger IF Allt betalt
Orkdal IL Flickor 12 Orkdal IL Inga betalade
Orkla FK Pojkar 13 Orkla FK 1 Allt betalt
Orkla FK Pojkar 13 Orkla FK 2 Allt betalt
Orkla FK Pojkar 14 Orkla FK 1 Allt betalt
Orkla FK Pojkar 14 Orkla FK 2 Allt betalt
Orkla FK Pojkar 14 Orkla FK Allt betalt
Orkla FK Pojkar 15 Orkla FK Allt betalt
Orkla FK Pojkar 16 Orkla FK Allt betalt
Orkla FK Flickor 15 Orkla FK Allt betalt
Orkla FK Flickor 16 Orkla FK Allt betalt
Orkla FK/ Orkdal Flickor 13 Orkla FK/ Orkdal Allt betalt
Pro Touch Soccer Academy Malta Pojkar 12 Pro Touch Soccer Academy Malta Inga betalade
Pro Touch Soccer Academy Malta Pojkar 13 Pro Touch Soccer Academy Malta Inga betalade
Ragunda BK Flickor 14 Ragunda BK Allt betalt
Ragunda BK Flickor 16 Ragunda BK Allt betalt
Ranheim Pojkar 12 Ranheim 4 Allt betalt
Ranheim Pojkar 12 Ranheim 1 Allt betalt
Ranheim Pojkar 12 Ranheim 2 Allt betalt
Ranheim Pojkar 12 Ranheim 3 Allt betalt
Remyra Pojkar 13 Remyra Inga betalade
Remyra IL Flickor 15 Remyra IL Allt betalt
Remyra IL Flickor 16 Remyra IL Allt betalt
Rennebu IL Pojkar 14 Rennebu IL 1 Inga betalade
Rennebu IL Pojkar 14 Rennebu IL 2 Inga betalade
Reymersholms IK Pojkar 13 Reymersholms IK Allt betalt
Reymersholms IK Pojkar 14 Reymersholms IK Allt betalt
Rissa IK Pojkar 14 Rissa IK Allt betalt
Rissa IL Pojkar 12 Rissa IL 1 Allt betalt
Rissa IL Pojkar 16 Rissa IL Allt betalt
Romolslia SK Flickor 12 Romolslia SK Allt betalt
Rosenborg Paratrophy Rosenborg Team Inga betalade
Roslagen SOL Paratrophy Roslagen SOL Inga betalade
Röra IL Pojkar 11 Röra IL Inga betalade
Röra IL Flickor 13 Röra IL Allt betalt
Rörvik IL Pojkar 14 Rörvik IL Allt betalt
Sandåkerns SK Flickor 16 Sandåkerns SK Inga betalade
Selbu BK Pojkar 15 Selbu BK Allt betalt
Selbu BK Pojkar 16 Selbu BK Allt betalt
Sjetne IL Pojkar 13 Sjetne IL Allt betalt
Sjetne IL Flickor 13 Sjetne IL Allt betalt
Skaun BK Flickor 15 Skaun BK Allt betalt
Skellefteå Parasport Paratrophy Skellefteå Parasport Allt betalt
Skogn IL Pojkar 12 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Pojkar 13 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Pojkar 14 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Pojkar 15 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Pojkar 16 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Flickor 12 Skogn IL Allt betalt
Skogn IL Flickor 13 Skogn IL 1 Allt betalt
Skogn IL Flickor 14 Skogn IL 2 Allt betalt
Skogn IL Flickor 14 Skogn IL 1 Allt betalt
Skogn IL Flickor 14 Skogn IL 3 Inga betalade
Skogn IL Flickor 15 Skogn IL Inga betalade
Snåsa IL Pojkar 14 Snåsa IL Allt betalt
Snåsa IL Pojkar 16 Snåsa IL Allt betalt
Snåsa IL Flickor 16 Snåsa IL Allt betalt
Sokna IL Pojkar 16 Sokna IL Allt betalt
Sparbu IL Pojkar 13 Sparbu IL Allt betalt
Sparbu IL Pojkar 15 Sparbu IL 1 Allt betalt
Sparbu IL Pojkar 16 Sparbu IL Allt betalt
Sparbu IL Flickor 14 Sparbu IL Allt betalt
Sparbu IL Flickor 15 Sparbu IL Allt betalt
Sparbu IL Flickor 16 Sparbu IL Allt betalt
Stadsbygd IL Pojkar 13 Stadsbygd IL Allt betalt
Stadsbygd IL Pojkar 14 Stadsbygd IL Allt betalt
Stadsbygd IL Flickor 15 Stadsbygd IL Inga betalade
Steinkjer FK Pojkar 11 Steinkjer FK Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 11 Steinkjer FK Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 12 Steinkjer FK 1 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 12 Steinkjer FK 2 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 13 Steinkjer FK 2 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 13 Steinkjer FK 1 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 14 Steinkjer FK 1 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 14 Steinkjer FK 2 Allt betalt
Steinkjer FK Pojkar 15 Steinkjer FK Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 11 Steinkjer FK Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 13 Steinkjer FK 1 Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 13 Steinkjer FK 2 Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 14 Steinkjer FK 2 Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 14 Steinkjer FK 1 Allt betalt
Steinkjer FK Flickor 15 Steinkjer FK Allt betalt
Stiklestad / Vuku Pojkar 13 Stiklestad / Vuku Allt betalt
Stiklestad / Vuku IL Flickor 12 Stiklestad / Vuku IL Allt betalt
Stiklestad IL Flickor 11 Stiklestad IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 11 Stjördals-Blink IL 1 Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 11 Stjördals-Blink IL 2 Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 12 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 12 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 14 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 15 Stjördals-Blink IL Inga betalade
Stjördals-Blink IL Pojkar 15 Stjördals-Blink IL Inga betalade
Stjördals-Blink IL Pojkar 16 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Pojkar 16 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Stjördals-Blink IL Flickor 11 Stjördals-Blink IL Allt betalt
Strindheim IL Pojkar 14 Strindheim IL 1 Inga betalade
Strindheim IL Pojkar 14 Strindheim IL 2 Inga betalade
Strindheim IL Pojkar 15 Strindheim IL Inga betalade
Strindheim IL Pojkar 16 Strindheim IL Inga betalade
Strindheim IL Flickor 15 Strindheim IL Allt betalt
Stöde IF Pojkar 14 Stöde IF Allt betalt
Stören SK Pojkar 11 Stören SK Inga betalade
Stören SK Pojkar 13 Stören SK Allt betalt
Stören SK Flickor 13 Stören SK Allt betalt
Sverre IL Pojkar 12 Sverre IL 5 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 12 Sverre IL 3 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 12 Sverre IL 2 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 12 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 12 Sverre IL 4 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 13 Sverre IL 2 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 13 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 14 Sverre IL lag 2 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 14 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Pojkar 15 Sverre IL Inga betalade
Sverre IL Pojkar 16 Sverre IL Allt betalt
Sverre IL Flickor 12 Sverre IL 2 Allt betalt
Sverre IL Flickor 12 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Flickor 12 Sverre IL 3 Allt betalt
Sverre IL Flickor 13 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Flickor 13 Sverre IL 2 Allt betalt
Sverre IL Flickor 14 Sverre IL 1 Allt betalt
Sverre IL Flickor 14 Sverre IL 2 Allt betalt
Sverre IL Flickor 15 Sverre IL Allt betalt
Sverre IL Flickor 16 Sverre IL Allt betalt
Sverresborg IF Pojkar 13 Sverresborg IF Allt betalt
Sverresborg IF Pojkar 14 Sverresborg IF 2 Allt betalt
Sverresborg IF Flickor 14 Sverresborg IF Allt betalt
Sävar IK Flickor 14 Sävar IK Allt betalt
Sörlia IL Pojkar 12 Sörlia IL Allt betalt
Sörlia IL Pojkar 14 Sörlia IL Allt betalt
Sörlia IL Flickor 15 Sörlia IL Inga betalade
Tangmoen IL Pojkar 12 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Pojkar 13 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Pojkar 14 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Pojkar 15 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Flickor 12 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Flickor 13 Tangmoen IL Allt betalt
Tangmoen IL Flickor 15 Tangmoen IL Allt betalt
Tellus IF Paratrophy Tellus IF Inga betalade
Trond IL Pojkar 13 Trond IL Allt betalt
Trond IL Pojkar 13 Trond IL Allt betalt
Trond IL Pojkar 14 Trond IL 1 Inga betalade
Trygg/Lade SK Pojkar 12 Trygg/Lade SK 2 Allt betalt
Trygg/Lade SK Pojkar 12 Trygg/Lade SK 1 Allt betalt
Trygg/Lade SK Pojkar 13 Trygg/Lade SK 2 Allt betalt
Trygg/Lade SK Pojkar 13 Trygg/Lade SK 1 Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 12 Trygg/Lade SK 1 Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 12 Trygg/Lade SK 2 Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 13 Trygg/Lade SK Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 14 Trygg/Lade SK 2 Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 14 Trygg/Lade SK 1 Allt betalt
Trygg/Lade SK Flickor 15 Trygg/Lade SK Inga betalade
Utleira IL Pojkar 12 Utleira IL Allt betalt
Utleira IL Pojkar 13 Utleira IL 2 Allt betalt
Utleira IL Pojkar 13 Utleira IL 1 Allt betalt
Utleira IL Pojkar 14 Utleira IL 1 Inga betalade
Utleira IL Flickor 14 Utleira IL 1 Inga betalade
Utleira IL Flickor 14 Utleira IL 2 Allt betalt
Varden IL Pojkar 11 Varden IL Allt betalt
Varden IL Pojkar 12 Varden IL Allt betalt
Varden IL Pojkar 13 Varden IL Allt betalt
Varden IL Pojkar 15 Varden IL Allt betalt
Varden IL Flickor 12 Varden IL Allt betalt
Varden IL Flickor 14 Varden IL Allt betalt
Verdal IL Paratrophy Verdal IL Allt betalt
Verdal IL Pojkar 12 Verdal IL 1 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 12 Verdal IL 2 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 13 Verdal IL 2 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 13 Verdal IL 1 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 14 Verdal IL 1 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 14 Verdal IL 2 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 15 Verdal IL Allt betalt
Verdal IL Pojkar 16 Verdal IL 2 Allt betalt
Verdal IL Pojkar 16 Verdal IL 1 Allt betalt
Verdal IL Flickor 12 Verdal IL 3 Allt betalt
Verdal IL Flickor 12 Verdal IL 1 Allt betalt
Verdal IL Flickor 12 Verdal IL 2 Allt betalt
Verdal IL Flickor 13 Verdal IL Allt betalt
Verdal IL Flickor 14 Verdal IL Allt betalt
Verdal IL Flickor 15 Verdal IL Allt betalt
Verdal IL Flickor 16 Verdal IL Allt betalt
Vinne/Ness Flickor 13 Vinne/Ness Allt betalt
Vinne IL Pojkar 11 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Pojkar 12 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Pojkar 13 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Pojkar 14 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Flickor 11 Vinne IL Inga betalade
Vinne IL Flickor 12 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Flickor 14 Vinne IL Allt betalt
Vinne IL Flickor 15 Vinne IL Inga betalade
Vuku/Stiklestad Pojkar 14 Vuku/Stiklestad Allt betalt
Vuku FK Pojkar 12 Vuku FK Allt betalt
Vuku FK Flickor 15 Vuku FK Allt betalt
Vuku IL Pojkar 15 Vuku IL Allt betalt
Vuku IL Pojkar 16 Vuku IL Allt betalt
Vuku IL Flickor 13 Vuku IL Allt betalt
Åfjord IL Pojkar 11 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Pojkar 12 Åfjord IL 1 Allt betalt
Åfjord IL Pojkar 13 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Pojkar 15 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Pojkar 16 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Flickor 11 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Flickor 13 Åfjord IL Allt betalt
Åfjord IL Flickor 14 Åfjord IL Allt betalt
Ålen IL Pojkar 11 Ålen IL 1 Allt betalt
Ålen IL Pojkar 12 Ålen IL Allt betalt
Ålen IL Pojkar 15 Ålen IL Allt betalt
Ålen IL Flickor 11 Ålen IL Allt betalt
Ålen IL Flickor 12 Ålen IL Allt betalt
Ålen IL Flickor 14 Ålen IL Allt betalt
Årsta FF Pojkar 16 Årsta FF Inga betalade
Ås IF Pojkar 12 Ås IF Blå Allt betalt
Ås IF Pojkar 12 Ås IF Vit Allt betalt
Ås IF Pojkar 13 Ås IF Allt betalt
Ås IF Pojkar 14 Ås IF Allt betalt
Ås IF Flickor 11 Ås IF Inga betalade
Ås IF Flickor 13 Ås IF Allt betalt
Ås IF Flickor 15 Ås IF Allt betalt
Ås IF Flickor 16 Ås IF Allt betalt
Örland BK Pojkar 14 Örland BK Allt betalt
Örland BK Pojkar 16 Örland BK Allt betalt
Örland BK Flickor 14 Örland BK 1 Allt betalt
Östersunds BK Pojkar 15 Östersunds BK Allt betalt
Östersunds FK Pojkar 11 Östersunds FK Allt betalt
Östersunds FK Pojkar 12 Östersunds FK Allt betalt
Östersunds FK Pojkar 13 Östersunds FK Inga betalade
Östersunds FK Pojkar 14 Östersunds FK 1 Allt betalt
Östersunds FK Pojkar 15 Östersunds FK Allt betalt
Östersunds FK Pojkar 16 Östersunds FK Allt betalt
Arla Trönder-Afvisa Östersundshem Mittmedia Länsförsäkringar Martin & Servera ICA Odenhallen Intersport LOCA AB Anders Sport & Skolfoto Jula Skyltverkstan Bilbolaget Coca-Cola Sverige ÖP Scandic City GB Glace Sparebank Regionsförbundet Jämtland Extrem ICA Kvantum Apoteket Prio tryck Ramirent Lundstams Jemtbil Sandberg & Jonsson OSD Scandic Syd SISU Campus Röda Korset Adidas Frösö Park Hotell Zedcom Nightline Torens Entreprenad Biltema Cuptidningen Adidas NTE AS Jämtevent Worxsafe Änge chark Östersunds kommun Ullmax BRA (Braathens Regional Airlines) Sibylla Gamla Teatern Ravelli Ravelli Länstrafiken AllOffice ICA Supermarket Åre