Verksamhetsansvariga

BOENDE/SKOLOR
Marika Wiklund
070 – 654 22 99

SÄKERHET
Lars-Erik Lundström
070 – 655 16 99
SERVERING / FÖRSÄLJNING
Janken Pålsson
070 – 571 89 68
PARA TROPHY
Kenth Carlsson
070-372 90 29
CUPTORG SPORTFÄLTET
Rolf Johnsson
070 – 670 80 41
BUSS / IT/ TEKNIK
Bengt-Olov Arnsten
070 – 557 93 04
FERIEARBETARE
Eva Frisk
070 – 685 50 00
INFO/MARKNAD
Sven-Bertil Bengtsson
070 – 644 98 99
YTTRE STÄD
Sten Wennerklev
070 – 670 50 19
INTERNA TRANSPORTER
Anders Forslöf
073 – 061 83 46
IT SUPPORT
Leif Kardell
070 - 665 81 61
KÖK
Gunvor Lund–Falgén
070 – 655 70 99
SKYLTNING
Johnny Johansson
070 – 524 85 06
MARKNAD
Benny Brovinger
070 – 656 98 99
TÄVLINGSLEDARE
Rickard Hallström
070-670 11 98
SKOLVÄRDAR
Agneta Gustafsson
070 – 674 10 25
 
DOMARANSVARIG
Staffan Larsson
070 - 670 18 84
CAMPING
Johan Göransson
070 – 670 02 12
PARKERING
Sten Wennerklev
070 – 670 50 19
 
   
    

Kommentarer