Storsjöcupens nya ordförande

Skrivet av Support Storsjöcupen (Leif Cardell) 19 februari 2018 14:16
Ändrad av Support Storsjöcupen (Leif Cardell) 19 februari 2018 14:21
Välkommen till Storsjöcupen Teres!

Nu är det klart vem som blir Storsjöcupens nya Ordförande, Teres Gärdin. Teres efterträder nuvarande ordförande Sven-Bertil Bengtsson vid kommande årsmöte.

Teres säger så här-
”Otroligt hedersamt och det är med stor glädje och respekt jag tackar ja.
Ungdomsfotbollen är väldigt viktig för länet och för mig en naturlig del av besöksnäringen som jag till vardags är aktiv för.
Storsjöcupen för mig är mer än en fotbollsturnering, den är ett fantastiskt skyltfönster för Östersund och länet som besitter otrolig potential”.

Nästa nyhet: Sista betalningsdag för anmälan

Skrivet av 08 februari 2018 07:15
Vi vill upplysa de föreningar som inte ännu betalat anmälningsavgiften att "deadline" för detta är imorgon den 9/2 och att betalningen skall vara registrerad på Storsjöcupens konton senast bankdagen den 16/2. De lag som vi då saknar betalning från stryks och vi ger då de föreningar som står på väntelista möjligheten för spel i cupen 2018 // Supporten Läs mer

Kommentarer