Force Majeure:
Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

Anmälningsavgift 2023

1500:- / Lag

A-Boende 2023

1950:- / Deltagare
(Inkl tre mål mat/dag. Logi. Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter. Minst två ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha/betala för deltagarband. (Högst fyra ledare kan bo tillsammans med laget.)

B-Boende 2023

700:- / Deltagare
(Inkl Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter.
Minst en ledare skall inneha/betala för deltagarband B.

OBS!
Alla deltagare i Storsjöcupen skall ha deltagarband.
Minst 2 ledare skall inneha deltagarband för lag med A-boende (Bor på skola) och minst 1 ledare för lag med B-boende (Eget boende).

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!

Deltagarband A:
Inkl tre mål mat/dag.
Logi.
Administrations- och tävlingskostnader.
Samtliga kringaktiviteter.
Minst två ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha deltagarband. (Högst fyra ledare kan bo samtidigt tillsammans med laget.) .

Deltagarband B:
Lagen ordnar eget boende externt.
Inkl Administrations- och tävlingskostnader.
Samtliga kringaktiviteter.
(Minst en ledare skall ha deltagarband B.)

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!

Deltagare i Storsjöcupen får ett
deltagarband som ger Dig och Ditt lag fina möjligheter att se lite mer av sommar-Östersund än enbart Storsjöcupen. Vissa aktiviteter är helt kostnadsfria.

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!