Paratrophy 2024

Vi kommer att öppna upp för anmälningar till Paratrophy klassen senare men i absolut god tid innan nästa års cup.