I Norge pågår ett utbyte av sedlar och vi får inte längre lämna in de gamla sedlarna till Loomis (som sköter våra växlingar). Av denna anledning har vi beslutat att inte ta emot norska sedlar över huvud taget fr o m 2021 års cup.

Var vänliga meddela om möjligt alla deltagare och medresande.