INSTÄLLT 2021!

Det är med tungt hjärta, styrelsen för föreningen Storsjöcupen tvingas meddela att Storsjöcupen 2021 ställs in. 

 ”-Vi har vänt och vridit på alla parametrar för att se om det är möjligt att genomföra Storsjöcupen 2021. Tyvärr har vi kommit fram till att ekonomin och rådande pandemi omöjliggör detta” säger föreningens ordförande Teres Gärdin.    

Ekonomiskt sett skulle antalet anmälda lag i jämförelse med de faktiska kostnaderna lämna oss i skuld. Det visar också en rädsla för ett deltagande med knappt 200 anmälda lag, vid denna tid brukar antalet vara drygt 500.
Beslutet grundas vidare i de rekommendationer som finns och beräknas finnas kvar när väl cupen skulle ha ägt rum. Det moraliskt och mest ansvarsfulla är att faktiskt ställa in utifrån rådande pandemi (Teres Gärdin).

Vi vill inom kort återkomma med möjligheten att rädda Cupen framåt, för hjälp kommer vi behöva! 

Samtal har redan inletts med Destination Östersund som i linje med sitt uppdrag givet vill hjälpa till, men som också besitter en god kompetens.

”- En självklarhet för oss att bidra till att rädda cupen, vi om några vill vara med att fira Storsjöcupens 50-års jubileum 2022”, säger Mikael Jonsson, VD Destination Östersund.
Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson stämmer in i självklarheten, ”Storsjöcupen står för så mycket, givet vad den gör för vårt näringsliv, men också som det eminenta skyltfönster för kommunen den agerat under åren”.

Nästa år fyller Storsjöcupen som sagt 50 år. Vi hoppas att vi är många som vill se cupen firas som den förtjänar. 

/ Styrelsen Storsjöcupen genom
ordförande Teres Gärdin   070-3091789 /