VIKTIG SAMHÄLLSINFORMATION

Skrivet av Support Storsjöcupen (Leif Cardell) 02 juli 2018 19:01
Eldningsförbud i Jämtlands län
Eldningsförbud införs återigen i hela länet från och med klockan 18.00 den 2 juli 2018 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på marken.

Bakgrund till den tillfälliga föreskriften är att det i dagsläget råder mycket stor risk för brand i skog och mark i större delen av Jämtlands län. Bedömning av behovet av ett eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd mellan Länsstyrelsen, Jämtlands räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Åre.
Vid eldningsförbud:
Grilla säkert

Att grilla fritt i naturen är inte tillåtet vid eldningsförbud. Grillning är endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.
Brott mot förbudet straffbart
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta beslut att meddela föreskrifter kan enligt 10 kap 5 § 1 st lagen (2003:789) om skydd mot olyckor inte överklagas.
Dispens och undantag
I särskilda fall kan dispens från aktuellt eldningsförbud medges av räddningstjänsten i respektive kommun. Dispenser som redan medgetts från lokala eldningsförbud av räddningstjänsten gäller fortsatt. Naturvårdsbränningar är undantagna från eldningsförbudet om villkoren på sidan två i dokument "Länsstyrelsen i Jämtlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud " är uppfyllda, se länk nedan.

Nästa nyhet: OBS! Bussar t o r Brunflo

Skrivet av 02 juli 2018 17:45
Hejsan När det gäller bussar till och från Brunflo så är det ordinarie bussar och tider som gäller. Det är inga "cupbussar" inplanerade till och från Brunflo. //Orsa Läs mer

Kommentarer