Informationsblad tävling

Skrivet av Support Storsjöcupen (Leif Cardell) 01 juni 2015 10:30

Först vill vi stryka under att det är väldigt viktigt att ni läser alla punkter i detta informationsblad. Ni som idag står som kontaktpersoner är ansvariga för att alla knutna till Ert lag känner till de regler, förutsättningar och skyldigheter som föreligger. Hävdar någon att man inte känner till det som står i detta blad, eller i Tävlingsreglerna, så är det inget skäl till annorlunda behandling.

1) Många frågar idag efter grupplottning och spelordning, vilket är fullt förståeligt. Vi vill dock inte färdigställa spelordningen innan vi är säkra på att alla deltagande lag verkligen ställer upp. Därför vill vi också en sista gång be alla föreningar som har flera lag i samma klass att verkligen försäkra sig om att alla lag kan ställa upp till spel. Drar ni er ur efter att spelordning iordningsställs orsakar ni problem för såväl övriga lag i klassen som för oss arrangörer. Drar ni er ur den närmsta veckan, så är det inget problem.

2) Spelordningen för gruppspelet räknar vi med att kunna publicera runt 15/6. Notera att inga matcher kommer att spelas på måndagen, utan cupen startar med en mängd matcher kl 08.00 på tisdagsmorgonen.

3) Lottningen av grupperna hoppas vi dock kan ske inom en vecka. Den är dock beroende av att boendeplaceringarna också blir färdigställda, då lottningen bl a tar hänsyn till var lagen bor.

4) Notera några små ändringar i Tävlingsreglerna. Det gäller att ni bl a har till torsdag före cupen på er att fylla i spelarlistan via vårt anmälningssystem. Notera att vi där också behöver ansvarig ledare med det telefonnummer vi kan nå honom/henne på under cupen. Detta då vi ibland kan behöva mycket snabb kontakt med ledare, t ex vid flyttning av matcher eller bestraffningsärenden.

5) Notera också att den spelarlista som finns i anmälningssystemet är den lista som i reglerna kallas Totalspelarförteckning. Tillägg och ändringar kan ske på den enligt Tävlingsreglerna som kan hittas på hemsidan och biläggs detta Informationsblad. Ändringar och tillägg efter ankomst och under cupen innebär en extra avgift. Skäl till att vi lägger på en avgift är bl a att vi vill uppmuntra att ni ska göra allt klart innan ankomst.

6) Spelare kan/ska läggas in på Totalspelarförteckningarna för alla de lag han/hon kan tänkas att spela för. Notera att en spelare måste ha deltagarband för att få spela match. Domare och i viss mån Planvärdar kommer att kontrollera detta mer i år än tidigare år.

Välkomna till årets Storsjöcup!

Per Lagerbäck
tävl led
football@storsjocupen.se

Nästa nyhet: Uppdaterade tävlingsregler

Skrivet av 01 juni 2015 10:03
Läs igenom våra uppdaterade tävlingsregler, där finns bl a stopptid för inlägg av spelare/ledare i årets cup. Läs mer

Kommentarer