Rekommendationer om COVID

Rekommendationer om COVID 19 från FolkhälsomyndighetenTa ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-1

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.

Tvätta händerna OFTA med vatten och tvål!

Använda Handsprit om du inte har tillgång till vatten och tvål!