Force Majeure:
Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

Anmälningsavgift 2023

XXXX:- / Lag

A-Boende 2023

XXXX:- / Deltagare

(Inkl tre mål mat/dag. Logi. Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter. Minst två ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha/betala för deltagarband. (Högst fyra ledare kan bo tillsammans med laget.)

B-Boende 2023

XXX:- / Deltagare

(Inkl Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter.

Minst en ledare skall inneha/betala för deltagarband B.)

OBS!

Alla deltagare i Storsjöcupen skall ha deltagarband. Oavsett vilken typ av deltagarband som lag inköpt så SKALL minst en ledare för varje lag inneha samt betala för deltagarband.

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!

Deltagarband A:

Inkl tre mål mat/dag.

Logi.

Administrations- och tävlingskostnader.

Samtliga kringaktiviteter.

Minst två ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha deltagarband. (Högst fyra ledare kan bo samtidigt tillsammans med laget.) .

Deltagarband B: Lagen ordnar eget boende externt.

Inkl Administrations- och tävlingskostnader.

Samtliga kringaktiviteter.

OBS! (Minst en ledare skall ha deltagarband B.) OBS!

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!


Deltagare i Storsjöcupen får ett
deltagarband som ger Dig och Ditt lag fina möjligheter att se lite mer av sommar-Östersund än enbart Storsjöcupen. Vissa aktiviteter är helt kostnadsfria.

OBS! Deltagarbandet MÅSTE sitta fast runt handleden för att vara giltigt, detta gäller under hela vistelsen OBS!