Disco-kvällarna kommer genomföras Tisdag 5 Juli för 10-13 åringar och Torsdag 7 Juli för 14-16 åringar. Sedan genomför vi en Dans-kväll för vår Para-klass Fredag 8 Juli.
Klockan 19.30-23.00 samtliga kvällar.
Tyvärr kommer vi ej i år kunna erbjuda köp av biljetter för barn- och ungdomar som ej deltager i Storsjöcupen utifrån max-antalet personer som får vistas i aktuell lokal samtidigt dessa kvällar.