SÄKERHET
Lars-Erik Lundström
070 – 655 16 99

SERVERING/FÖRSÄLJNING
Janken Pålsson
070 - 571 89 68

PARA TROPHY
Kent Carlsson
070 - 372 90 29

BUSS / IT/ TEKNIK
Bengt-Olov Arnsten
070 – 557 93 04

FERIEARBETARE
Eva Frisk
070 - 685 50 00

YTTRESTÄD/PARKERING/INTERNA TRANSPORTER
Kent Halvarsson
070 – 670 50 19

VAKTMÄSTARE SPORTFÄLTET
Peppe Pålsson
070 – 236 56 48

IT SUPPORT
Leif Kardell
support@storsjocupen.se

SKYLTNING
Johnny Johansson
070 – 524 85 06

CUPTIDNING
Benny Brovinger
070 – 656 98 99

TÄVLINGSLEDARE
Rickard Hallström
070-670 11 98

DOMARANSVARIG
Staffan Larsson
070 - 670 18 84

CAMPING
Johan Göransson
070 – 670 02 12

KÖK
Elin Runudde
070 - 616 92 10

SKOLVÄRDAR
Malin Selin
076 - 133 12 34

SPORTFÄLT/CUPTORG
Ola Frelin
070 – 682 25 00

EVENT/INVIGNING/PRISUTDELNING
Hanna Brovinger
072 – 227 07 67

BOENDE/SKOLOR
Emilia Brovinger
070 – 654 22 99

PLAYERS SHOP
Joakim Castberg
073 - 531 34 24