Verksamhetsansvariga

BOENDE/SKOLOR
Marika Wiklund
070 – 654 22 99
SÄKERHET
Lars-Erik Lundström
070 – 655 16 99
SERVERING/FÖRSÄLJ.
Janken Pålsson
070 - 571 89 68
PARA TROPHY
Kent Carlsson
070 - 372 90 29
BUSS / IT/ TEKNIK
Bengt-Olov Arnsten 
070 – 557 93 04
FERIEARBETARE
Eva Frisk
070 - 685 50 00

YTTRESTÄD/PARKERI.

INTERNA TRANSPOR.
Anders Forslöf
073 – 061 83 46
IT SUPPORT
Leif Kardell
070 - 665 81 61
SKYLTNING
Johnny Johansson
070 – 524 85 06
MARKNAD
Benny Brovinger
070 – 656 98 99
TÄVLINGSLEDARE
Rickard Hallström
070-670 11 98
DOMARANSVARIG
Staffan Larsson
070 - 670 18 84
CAMPING
Johan Göransson
070 – 670 02 12
KÖK
Elin Runudde
070 – 665 70 99

  
SKOLVÄRDAR
Agneta Gustafsson
070 – 674 10 25 
  
   
   
   
   
   
   
   
   


Kommentarer