Tävlingsregler

FIFA:s och SvFF:s regler gäller med följande tillägg, undantag och klarlägganden:

• Åldersgrupper
P-16 Pojkar födda 1/1 2003 och senare (11-manna)
P-15 Pojkar födda 1/1 2004 och senare (11-manna)
P-14 Pojkar födda 1/1 2005 och senare (9-manna)
P-13 Pojkar födda 1/1 2006 och senare (9-manna)
P-12 Pojkar födda 1/1 2007 och senare (7-manna)
P-11 Pojkar födda 1/1 2008 och senare (7-manna)

F-16 Flickor födda 1/1 2003 och senare (11-manna)
F-15 Flickor födda 1/1 2004 och senare (11-manna)
F-14 Flickor födda 1/1 2005 och senare (9-manna)
F-13 Flickor födda 1/1 2006 och senare (9-manna)
F-12 Flickor födda 1/1 2007 och senare (7-manna)
F-11 Flickor födda 1/1 2008 och senare (7-manna)

Para Trophy Div 1 (7-manna)
Para Trophy Div 2 (7-manna)

Para Trophy-klasserna har eget regelverk

Antal spelare


Varje lag får använda fritt antal spelare, såväl totalt som vid varje match. En spelare kan delta i två eller flera av föreningens lag, om lagen spelar i OLIKA klasser. Spelaren måste då finnas med på varje lags totalspelarförteckning. En spelare får alltså inte, under några omständigheter, spela i två olika lag i samma åldersklass.

I klasserna Pojkar 11 och Flickor 11 kan dock detta tillåtas i undantagsfall om spelarbrist uppstår under pågående cup. Detta ska godkännas av Tävlingsledningen innan aktuell match spelas.Dock får flickor spela även i pojkklasser i samma ålder. Notera att det via vår anmälningssida går att hämta spelare från föreningens andra lag, när de är registrerade där.

I klasserna Flickor 12 och Pojkar 12 gäller att samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället ska spela.

Benskydd
Benskydd ska användas av alla spelare.

Bollar
Storlek 5 i 11-manna och Paratrophy
Storlek 4 i 7- och 9-manna

Byten
Byten får göras under spelets gång (flygande byten) utan särskilt godkännande av
domaren. Spelare får inträda i spelet flera gånger under matchen. Bytet ska ske vid
mittlinjen och ny spelare får inte inträda på planen innan den utbytte spelaren
lämnat planen. Felaktigt byte kan beivras med varning på den spelare som kliver in
för tidigt.

Deltagarband
Alla spelare ska bära deltagarband för att få spela respektive match. Upptäcks
sådant fel ska detta påpekas för domare.

Dispenser
TVÅ överåriga (högst ett år) spelare får användas vid varje matchtillfälle i klasserna Flickor och Pojkar 13-16. Maximalt FYRA överåriga spelare får skrivas upp på respektive lags totalspelarförteckning i klasserna Flickor och pojkar 13-16. Om det finns fler än två överåriga på totalspelarförteckningen måste ny laguppställning lämnas till Tävlingssekretariatet eller till Storsjöcupens planvärdar senast 15 minuter före varje match. Övriga överåriga måste alltså lämnas utanför laguppställningen vid den aktuella matchen.

EN överårig (högst ett år) spelare får användas vid varje matchtillfälle i klasserna P/F 11-12. Maximalt TRE överåriga spelare får skrivas upp på respektive lags totalspelarförteckning i klasserna P/F 11-12. Om det finns fler än en överårig på totalspelarförteckningen måste ny laguppställning lämnas till Tävlingssekretariatet eller till Storsjöcupens planvärdar senast 15 minuter före varje match. Övriga överåriga måste alltså lämnas utanför laguppställningen vid den aktuella matchen.


INGA ÖVRIGA DISPENSER GODKÄNNS!


Vid förfrågan ska överåriga spelare presenteras för domare och/eller motståndarledare. Flickor får spela i pojkklasserna, men pojkar får inte spela i flickklasserna.

Dobbar

Skruvdobb/metalldobb får endast användas i F-15/16 och P-15/16. I övrigt är dessa
förbjudna. Upptäcks ett sådant regelfel ska domaren uppmärksammas på detta och
domaren ska beordra spelaren av planen.

Förlängning
Se slutspel

Kombinerade lag
Storsjöcupen kan godkänna att lag kombineras från fler än en förening endast för
Storsjöcupen. Ansökan om detta måste vara Storsjöcupen tillhanda senast 21/6.
Därefter godkänns inte kombinerade lag. Det är annars inte tillåtet att tillfälligt låna
spelare från annan förening endast för Storsjöcupen.

Laguppställning
Laguppställning ska lämnas av lag som har fler än två överåriga på
Totalspelarförteckningen och/eller av lag som ändrar på tröjnumreringen i
förhållande till Totalspelarförteckningen. Laguppställning måste också lämnas av lag
som lagt till spelare på Totalspelarförteckningen efter första match. Laguppställning
ska lämnas senast 15 minuter före aktuell match. På Odensala sportfält lämnas den
till Tävlingssekretariatet. Inför matcher på övriga planer kan den lämnas endera till
planvärd vid aktuell plan eller till Tävlingssekretariatet på Odensala sportfält.

Legitimation
Vid anmodan ska alla spelare kunna visa upp giltig ålderslegitimation.

Låna spelare
Det är inte tillåtet att låna spelare från annan förening endast för Storsjöcupen, om
inte föreningarnas distrikt (krets) godkänt detta i särskilt beslut, som måste kunna
uppvisas. Det ska då vara ett tillstånd som gäller för den ordinarie tävlingssäsongen också.

Det är däremot möjligt för spelare att spela i flera av föreningens lag i
Storsjöcupen, under förutsättning att spelaren står på respektive lags
Totalspelarförteckning, och under förutsättning att lagen spelar i olika klasser. Se
även punkten "Kombinerade lag"

Matchtid
Matchtiden är 2×25 min. Domare har möjlighet att lägga till tid vid skador eller andra
speciella händelser som tydligt påverkar speltiden.

Numrering
Alla spelare ska ha nummer på ryggen. Inga spelare i samma lag får ha samma
nummer. Spelare som beträder planen med samma nummer som annan spelare
ska varnas och måste lämna planen för att rätta till detta. Upptäcker motståndarlag
att två spelare har samma nummer ska de uppmärksamma domaren på detta. Att
protestera i efterhand avseende brott mot denna regel leder inte till någon åtgärd.

Offside
Offside tillämpas inte i sjumannaklasserna.

Placeringar
I gruppspelet avgörs inbördes placeringar genom, i tur och ordning:
1) Poäng
2) Målskillnad
3) Flest gjorda mål
4) Inbördes möten (vid fler än två lag, inbördes tabell)
5) Vad gäller plats 2-5, resultat mot gruppsegraren
6) Lottning.

I klasserna F-11 och P-11 är det ingen resultatredovisning och inga tabeller.

Protest
Protest inlämnas skriftligt på fastställd blankett till Tävlingssekretariatet senast en
timme efter avslutad match. Kostnad 500 SEK, som återbetalas om protesten
godkänns. Vi tar naturligtvis emot påpekanden om brott mot Tävlingsbestämmelserna senare än en timme efter matchen, men då påverkas inte resultatet i den enskilda matchen. Det kan dock bli aktuellt med annan form av bestraffning för det felande laget. Vi vill betona att det inte går att lämna in protest mot beslut som domaren tagit under matchen!

Sjumanna (Para Trophy har lite egna regler)

I sjumanna tillämpas inte offside. Målvakten får såväl fritt sparka som kasta ut bollen efter att den varit bakom kortlinjen (inspark). Sexsekundersregeln för målvakten gäller inte absolut, men fördröjning av spelet är inte tillåtet. Målvakt har rätt att ta upp bakåtpassning med händerna.
Varning med kort tillämpas endast undantagsvis och utvisning innebärande att lag
får spela med färre spelare tillämpas inte. Däremot kan domaren bestämma att en enskild spelare ej får spela mer i pågående match. Vid eventuell sådan "avvisning" i P-11, P-12, F-11 och F-12 är spelaren inte avstängd kommande match, om inte Tävlingsledningen tar särskilt beslut om detta. I så fall kontaktar Tävlingsledningen lagets ledare.

Specifikt ang. Pojkar 11 och Flickor 11

Retreatregel

I Storsjöcupen kör vi med den s.k. Retreatregeln i klasserna Pojkar 11 och Flickor 11 då den används i det lokala seriespelet för dessa åldrar. Syftet med retreatregeln är att lagen i lugn och ro kunna bygga upp ett anfallsspel genom passningar och inte att målvakten skjuter upp bollen över egna spelare.

Inspark/utspark ersätts med att målvakt kastar bollen till egen spelare utanför straffområdet på egen planhalva. (OBS: Målvakt måste alltså alltid sätta bollen i spel efter att den gått ”död” eller efter räddning genom att kasta eller rulla ut bollen).

När målvakten har bollen ska motståndarna återgå bakom en s.k. retreat-linje och får börja attackera bollen när målvakten rullat igång spelet. Retreat-linjen kan markeras med koner vid sidan av planen eller ännu hellre markeras på planen med streckad linje. Det är en tänkt linje som finns på ca 1/3 del av planen på respektive planhalva.

Om målvakt sparkar ut bollen eller att motståndaren går över retreat-linjen innan målvakt kastat ut bollen skall målvakt göra om kastet. Målvakten får avvakta så att motståndarna hinner inta rätt placering. Om målvakten väljer att sätta bollen i spel innan motståndarna hunnit återgått till Retreat-linjen ska spelet fortsätta.


Specifikt ang. Para Trophy:

I Para Trophy tillämpas varningar även fast det är sjumanna, men varningarna ackumuleras inte. Vid boll som går ut över kortlinjen ("död" boll) får inte målvakten kasta eller skjuta bollen över halva planen.

Glidtacklingar är inte tillåtna i Paratrophy!

Om föreningen har lag 1 och 2 får inga spelare gå från lag 1 till lag 2. Däremot från lag 2 till lag 1 (dispenser).

Slutspel

Följande gäller för 9 och 11-manna (Flickor och Pojkar 13-16)

Vid oavgjort i B-slutspel och A-slutspel t.o.m. kvartsfinaler tillgrips straffsparkar enligt FIFA:s regler direkt om matchen är oavgjord vid full tid. Först fem straffar per lag. Därefter vid behov en straff per lag tills avgörande skett. Olika straffläggare tills alla spelare lagt sin straff, endast bland de spelare som avslutade matchen på planen (dock kvittas ev. utvisade spelare så att samma antal spelare från båda lagen lägger straffar). Byte av målvakt får ske bland de spelare som fanns på planen när matchen avslutades.

I A-slutspel fr.o.m. semifinal tillgrips förlängning 2×5 minuter om matchen är oavgjord vid full tid. Därefter, om det fortfarande är oavgjort, straffsparkar enligt FIFA:s regler (se ovan).

Följande gäller för 7-manna (Flickor 12 och Pojkar 12)

Om en slutspelsmatch är oavgjord vid full tid kommer det att avgöras genom lottning vilket lag som räknas som vinnare och går vidare.

Det är också en begränsning i att inget enskilt lag kommer att spela mer än 3 matcher/dag vilket kan innebära att någon klass kommer att ha ett C-slutspel (förutom A och B).

I klasserna Flickor 11 och Pojkar 11 är det inget slutspel.

• Smycken m m
Smycken, piercing, klockor m m som innebär risk för någon spelare måste
avlägsnas. Ledare ansvarar för detta och domare har rätt att skicka spelare som ej
har avlägsnat sådant av planen. Domare avgör om spelare med gips, som är väl
inbäddat, får spela eller inte. Spelare är dock skyldiga att bära sitt deltagarband för
att få spela matchen, om det inte finns särskilda skäl.


Storsjöcupen Fair Games

Fair Play-utmärkelser delas ut till lag, spelare, ledare och föräldragrupper som utmärker sig i särskilt positiv anda. Storsjöcupen arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och tillämpar de kriterier som finns i ”Idrotten Vill” - riktlinjer inom Svensk Idrott samt de riktlinjer som finns i ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” – svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning.

• Totalspelarförteckning
Den spelarlista som finns i Storsjöcupens anmälningssystem Cupmanager är den
enda Totalspelarförteckning som behöver fyllas i.

Totalspelarförteckning färdigställs via Storsjöcupens hemsida,
www.storsjocupen.se, senast kl 22.00 söndag 1 juli. Därefter stängs möjligheten
och då är det manuell inlämning på särskild blankett med betalning till
Tävlingssekretariatet som gäller, enligt tider nedan. Betalningar under sista veckan
före cupstart ska kunna styrkas med kopia på betalning.

Har inte Totalspelarförteckningen lämnats in före första matchens start blir
kostnaden 1.500 SEK, alternativt uteslutning ur turneringen. För att kunna logga in
och administrera sitt lag behövs användarnamn och lösenord, som erhålles via e-
mail vid anmälan. Vid problem kontakta ”Ekonomi/Bokning” via e-mailadress
ekonomi@storsjocupen.se.

Spelare som inte finns med på lagets Totalspelarförteckning får inte spela för laget,
oavsett om spelaren finns med på Totalspelarförteckning för annat lag i föreningen.
Ändringar/tillägg kan göras fram till första matchens start, för en kostnad av 200
SEK per ändring/tillägg. Detta sker i Tävlingssekretariatet under måndag kl 15.00-
21.00 eller under tisdagen från kl 07.00. Den största totala kostnaden för ändringar
före första match är dock 500 SEK, vilket alltså också blir kostnaden om
totalspelarförteckningen INTE skickats in innan den funktionen stängts på
hemsidan.

Efter att första match spelats finns fortfarande möjlighet att lägga till spelare på Totalspelarförteckningen inför de återstående matcherna för en kostnad av 500 SEK per spelare om det är en spelare som redan har deltagarband. Om det är spelare som inte har deltagarband ska sådant inhandlas till aktuellt pris beroende på om det är A-kort eller B-kort, men då utgår kostnaden på 500 SEK.

Ingen spelare får stå på två lags Totalspelarförteckningar i samma klass, oavsett om
det ena laget är utslaget. Flickor kan dock stå på pojklags Totalspelarförteckning i
samma ålder.


En spelare som inte är uppskriven på Totalspelarförteckningen för ett lag räknas som obehörig. Om obehörig spelare deltar i match för ett lag kommer icke felande lag att tillskrivas segern. I gruppspel tilldelas icke felande lag 3 poäng och resultatet skrivs till 0-5 om det inte är till nackdel för dem (d.v.s. att de vunnit matchen med större siffror). I slutspel tillskrivs icke felande lag segern med 5-0 och avancerar till nästa omgång.

Mobilnummer till lagets ansvariga ledare på plats i Östersund måste finnas på
Totalspelarförteckningen.

Tröjfärg

Lag som står som bortalag i spelprogrammet ska vid lika tröjfärg byta. Kontrollera
motståndares tröjfärg före varje match. Om domare bedömer att behov finns även
av andra skäl är bortalaget ansvariga för att byta. Alla lag är skyldiga att under
Storsjöcupen ha tillgång till reservtröjor och/eller västar i avvikande färg.

Storsjöcupen har inte möjlighet att ha tillräckligt med västar till förfogande.

Lag som ej uppgett tröjfärg byter även som hemmalag. Kontrollera i god tid innan
Ni reser till Östersund om Ert lags tröjfärg noterats på vår hemsida. Sista datum för
att byta tröjfärg på hemsidan är 21/6, beroende på att det ska stå samma tröjfärg
på hemsidan och på det tryckta programmet.

Utvisning/avvisning
Vid utvisning avstängs spelaren automatiskt i lagets nästkommande match i samma
tävlingsklass. Vid grov utvisning där domaren skriver rapport avgör Tävlingskommittén om det blir avstängning i fler matcher.

Vid avvisning av ledare bedömer domaren om det är en grov eller lindrig förseelse. Om förseelsen anses lindrig är ledaren endast avvisad för resten av aktuell match. Om förseelsen bedöms som grov och domaren lämnar in en rapport avgör Tävlingskommittén om det blir ytterligare bestraffning.

Ansvarig ledare inhämtar besked av Tävlingssekretariatet. Besked kan lämnas inom
tre timmar efter inkommen rapport, ofta tidigare. Deltar spelare i match där han är
avstängd ska laget dömas till förlorare. Motståndarna tilldelas 3 poäng och resultatet skrivs till 0-5.

Varning
Varningar ackumuleras ej.

Walkover
Vid walkover blir resultatet 0- 5 och tre poäng till motståndarna. Lag som lämnar
walk over kan, beroende på anledning, uteslutas ur turneringen. Vid uteslutning
räknas lagets alla resultat bort.

Kommentarer