Priser & Avgifter

Anmälningsavgift 2019
1500:- / Lag

A-Boende 2019
1750:- / Deltagare
(Inkl tre mål mat/dag. Logi. Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter. Minst en ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha/betala för deltagarband. (Högst fyra ledare kan bo tillsammans med laget.)

B-Boende 2019
600:- / Deltagare
(Inkl Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter.
Minst en ledare skall inneha/betala för deltagarband B.)

OBS!

Alla deltagare i Storsjöcupen skall ha deltagarband. Oavsett vilken typ av deltagarband som lag inköpt så SKALL minst en ledare för varje lag inneha samt betala för deltagarband.

Deltagarband A: Inkl tre mål mat/dag. Logi. Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter. Minst en ledare skall bo tillsammans med laget och skall inneha deltagarkort. (Högst fyra ledare kan bo tillsammans med laget.).

Deltagarband B: Lagen ordnar eget boende externt. Inkl Administrations- och tävlingskostnader. Samtliga kringaktiviteter.
(Minst en ledare skall ha deltagarkort B.) OBS!

Deltagare i Storsjöcupen/Kringaktiviteterfår deltagarband som ger Dig och Ditt lag fina möjligheter att se lite mer av sommar-Östersund än enbart Storsjöcupen. Vissa aktiviteter är helt kostnadsfria.
  • Bussresor med lokaltrafiken.
  • Cupdisco.
  • Minigolf i Badhusparken. (Gäller deltagarband A och B)
  • Force Majeure:
  • *Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

Kommentarer