Senaste nytt: Storsjöcupens nya ordförande

Skrivet av 19 februari 2018 14:16
Välkommen till Storsjöcupen Teres! Nu är det klart vem som blir Storsjöcupens nya Ordförande, Teres Gärdin. Teres efterträder nuvarande ordförande Sven-Bertil Bengtsson vid kommande årsmöte. Teres säger så här- Otroligt hedersamt och det är med stor glädje och respekt jag tackar ja. Ungdomsfotbollen är väldigt viktig för länet och för mig en naturlig del av besöksnäringen som jag till vardags ... Läs mer

Välkommen till Östersund 2018!

STORSJÖCUPEN

hälsar Er varmt välkommen till 2018-års höjdpunkt!

Storsjöcupen spelas vecka 27 årligen, 2018 så spelas cupen mellan 2/7 - 7/7.

Storsjöcupens ledord har alltid varit närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket fotboll. Detta koncept har fått ett allt större genomslag i hela Norden och under senare år även i stora delar av övriga världen. Vi har haft deltagande lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Ryssland, Polen, England, Malta, Span

ien, USA, Mexico, Guatemala, Peru, Argentina, Brasilien, Indien, Thailand och Mongoliet. Storsjöcupen har mer än fördubblat antalet deltagare på bara några år.

Storsjöcupen har dock aldrig haft som målsättning att bli en “jätteturnering”. Vi vill kunna se varje enskild deltagare och försöka förbättra vårt koncept och innehåll varje år. Vi vill ge kvalitén hög prioritet. Glädjande är alla deltagares positiva omdömen under åren som visar varför turneringen vuxit sig så stark under sina dryga 40 år.

Under fem dagar erbjuds samtliga deltagare, förutom spännande matcher dit Du har gångavstånd eller busstransport från Din förläggning, ett brett och varierat utbud av kringaktiviteter. Vi vet hur viktigt detta är för alla och vi försöker verkligen att svara på alla frågor och tillmötesgå önskemål efter bästa förmåga.

Storsjöcupens matcher startar tisdag morgon. Alla lag kommer att ha första match på tisdagen. Räkna INTE med möjlighet till senare första match. I A-boende ingår logi i skolsal måndag till lördag samt måltider från middag på måndagen till lunch på lördagen.

Vi ses till sommaren!

” Storsjöcupen skall erbjuda flickor och pojkar en internationell fotbollturnering i en miljö med hög kvalité i såväl fotboll som kringaktiviteter”

”The Storsjo Cup will provide girls and boys an international (soccer) footballtournament in a high quality environment of (soccer) football as well as surrounding activities”

Kommentarer