Verksamhetsansvariga

BOENDE/SKOLOR
Marika Wiklund
070 – 654 22 99

CAMPING /SÄKERHET
Lars-Erik Lundström
070 – 655 16 99
SERVERING / FÖRSÄLJNING
Janken Pålsson
070 – 571 89 68
PARA TROPHY
Kenth Carlsson
070-372 90 29
CUPTORG SPORTFÄLTET
Peppe Pålsson
070 – 664 13 64
BUSS / IT/ TEKNIK
Bengt-Olov Arnsten
070 – 557 93 04
FERIEARBETARE
Eva Frisk
070 – 685 50 00
INFO/MARKNAD
Sven-Bertil Bengtsson
070 – 644 98 99
YTTRE STÄD
Monicka Godenius
070 – 583 65 85
INTERNA TRANSPORTER
Peppe Pålsson
070 – 664 13 64
IT SUPPORT
Leif Kardell
070 - 665 81 61
KÖK
Gunvor Lund–Falgén
070 – 655 70 99
 
SKYLTNING
Johnny Johansson
070 – 524 85 06
SKOLSAMORDNARE
Benny Brovinger
070 – 656 98 99
TÄVLINGSLEDARE
Vakant
SKOLVÄRDAR
Agneta Gustafsson
070 – 674 10 25DOMARANSVARIG
Staffan Larsson
070 - 670 18 84   

   

Kommentarer